Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

ԵՊԲՀ նախապատրաստական ուսուցման բաժինը միավորում է աշխարհի շուրջ 20 երկրի սովորողների