Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Ֆիզիկական դաստիարակության ամբիոնի երկարամյա դասախոսի հորդորդն ուսանողներին