Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

FMGE նախապատրաստական դասընթացի վկայականով պարգևատրվեց 11 հնդիկ շրջանավարտ