Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Գիտական խորհրդի հանդիսավոր նիստում վերաբացված 6-րդ լսարանը անվանակոչվեց պրոֆեսոր Նելլի Խոստիկյանի անունով