Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Գիտելիք, ուշադրություն և ազնվություն. ապագա բժշկից համակարգչային քննությանը ներկայանալու հիմնական պահանջը