Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

«ԳԼՕԲՈՒՍ» ծրագիրը հավակնում է լինել «հեղափոխական» բժշկական կրթության ոլորտում