Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Համապատասխանեցնել գործունեությունը միջազգային չափանիշներին. Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոնի զարգացման տեսալականն է