Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Հանդիպում MedPerfekt ընկերության հիմնադիր Աննա Կարակացանիսի հետ