Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Հանրային առողջության ֆակուլտետի մագիստրոսները ստացան ավարտական դիպլոմները