Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Հայաստանում հոգեբանահոգեբուժական ծառայության բարելավմանն ուղղված հայ ֆրանսիական համագործակցությունը շարունակական է