Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Հայոց լեզվի և բժշկական տերմինաբանության ամբիոնը համալրվել է նոր բանիմաց մասնագետներով