Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Հետբուհական և շարունակական կրթության ոլորտի բարեփոխումները՝ ուշադրության կենտրոնում