Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Հետբուհական և շարունակական կրթության ոլորտում կատարված աշխատանքները` Գիտական խորհրդի նիստում