Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Կենտրոնական համալիրի բուժկետի բժիշկ Աստղիկ Ասրյանը արժանացավ շնորհակալագրի