Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Մեկնարկեց Հանրային առողջության ֆակուլտետի «Բուժհաստատությունների կառավարում» հավաստագրային դասընթացը