Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի բժիշկի կողմից առաջին անգամ իրականացվել է էնդոսկոպիկ միոտոմիա` կերակրափողի ախալազիայի բուժում