Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Մրցութային ընթացակարգով ընտրվեց 4 ամբիոնի վարիչ և 4 պրոֆեսոր