Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Նորավարտ պարօդոնտոլոգը ստացած գիտելիքները կկիրառի ամենօրյա գործում