Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Օպերատիվ վիրաբուժության և տեղագրականատոմիա ամբիոնի ուսանողական գիտական խմբակն ամփոփում է կիսամյակի աշխատանքները