Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Օպերատիվ վիրաբուժության և տեղագրական անատոմիայի ամբիոնում կիսամյակը հագեցած էր ուսանողական միջոցառումներով