Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Ոսանողները կենսաքիմիա առարկայի փորձերը կկատարեն ժամանակակից մեթոդներով` ձեռք բերելով պրակտիկ հմտություններ