Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Շաբաթվա մեկնարկը` ռեկտորատի նիստով