Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Շարունակվում են ԵՊԲՀ «ՔՈԲՐԵՅՆ» գիտելիքի և տեխնոլոգիաների փոխանցման գրասենյակի կողմից կազմակերպված LabShip-ի աշխատանքները