Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

(SIOP) 15-րդ համաժողով. ամրացնելով Հայաստանի դիրքերը բժշկագիտական միջազգային քարտեզների վրա