Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Տեղագրական անատոմիայի և օպերատիվ վիրաբուժության ամբիոնում բացվեց Քրիստափոր Պետրոսյանի կիսանդրին