Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Տեսադասախոսությունների միջոցով կրթական նյութերն ավելի հասանելի են սովորողներին