Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Ուսումնական աշխատանքների հաշվետվությունը ներկայացվեց Գիտական խորհրդի նիստում