Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Գնումներ 2023թ․

Համալսարանի գնումների պլանը՝ դեկտեմբերի 26-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ դեկտեմբերի 19-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ դեկտեմբերի 7-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ նոյեմբերի 24-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ նոյեմբերի 17-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ նոյեմբերի 9-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ նոյեմբերի 2-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ հոկտեմբերի 24-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ հոկտեմբերի 4-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ սեպտեմբերի 25-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ սեպտեմբերի 5-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ օգոստոսի 25-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ օգոստոսի 15-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ հուլիսի 24-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ հուլիսի 7-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ հունիսի 27-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ հունիսի 21-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ հունիսի 19-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ հունիսի 8-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ մայիսի 31-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ մայիսի 15-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ մայիսի 3-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ ապրիլի 3-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ մարտի 29-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ մարտի 22-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ մարտի 14-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ մարտի 3-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ փետրվարի 20-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ փետրվարի 14-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ հունվարի 31-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ հունվարի 23-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ հունվարի 12-ի դրությամբ Համալսարանի գնումների պլանը՝ հունվարի 9-ի դրությամբ 2021 թվականի ընթացքում իրականացված գնումների վերաբերյալ 2021 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում իրականացված գնումների վերաբերյալ 2021 թվականի ինն ամիսների ընթացքում իրականացված գնումների վերաբերյալ 2021 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում իրականացված գնումների վերաբերյալ 2020 թվականի ընթացքում իրականացված գնումների վերաբերյալ 2020 թվականի ինն ամիսների ընթացքում իրականացված գնումների վերաբերյալ 2020 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում իրականացած գնումների վերաբերյալ 2020 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում իրականացած գնումների վերաբերյալ