Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Հորիզոն Եվրոպա

Հորիզոն Եվրոպան Եվրամիության հետազոտության և նորարարության ֆինանսավորման 2021-2027թթ. ծրագիրն է, որի բյուջեն կազմում է 95.5 միլիարդ եվրո: Ծրագրի շրջանակում գլոբալ մարտահրավերների լուծման միջոցով ԵՄ-ն խթանում է միջազգային համագործակցությունը և ուժեղացնում է հետազոտության և նորարարության ազդեցությունը ԵՄ քաղաքականության մշակման և իրագործման վրա: Նկարում ներկայացված են Հորիզոն Եվրոպայի մրցույթների թեմաներն ու դրանց կառուցվածքը:

Հետազոտության և նորարարական ֆինանսվորման մրցույթների, գործընկերների փնտրման առկա հնարավորությունների, դիմելու գործընթացի և ծրագրերի կառավարման վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ Funding and tender portal էջում:

Funding and tender portal
Հորիզոն Եվրոպայի մասին մանրամասներ: