• Հայ
  • Рус
  • Eng
2020/2021 ուս. տարվա մագիստրատուրայի ընդունելություն «Ֆարմացիա» մասնագիտությամբ

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը հայտարարում է 2020/2021 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի ընդունելություն «Ֆարմացիա» մասնագիտությամբ

1) «Ֆարմացիա»

ա. Համալսարանի բակալավրի կրթական ծրագրով շրջանավարտների դիմումներն ընդունվում են առցանց երկու փուլով՝

  • I փուլ - 2020թ. հուլիսի 01-ից մինչև հուլիսի 15-ը.
  • II փուլ - 2020թ. օգոստոսի 17-ից մինչև օգոստոսի 25-ը.

բ. Այլ բուհերից դիմորդների առցանց դիմումներն ընդունվում են երկու փուլով.

  • I փուլ – 2020թ. հուլիսի 01-ից մինչև հուլիսի 15-ը.
  • II փուլ - 2020թ. օգոստոսի 17-ից մինչև օգոստոսի 25-ը.

գ.միջառարկայական բանավոր (առցանց) քննության օր սահմանել՝ 2020թ. օգոստոսի 25-ին, 26-ին, ժամը  1000

 

Մագիստրատուրայի ընդունելության հարցաշարեր