• Հայ
 • Рус
 • Eng
«Հերացի» ավագ դպրոցը հայտարարում է 2021-2022 ուսումնական տարվա 10-րդ դասարանի ընդունելություն բնագիտամաթեմատիկական հոսքի կենսաքիմիական և տնտեսագիտական ենթահոսքերում

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի «Հերացի» ավագ դպրոցը հայտարարում է 2021-2022 ուսումնական տարվա 10-րդ դասարանի ընդունելություն բնագիտամաթեմատիկական հոսքի կենսաքիմիական և տնտեսագիտական ենթահոսքերում։

Ընդունելությունը կազմակերպվելու է չորս փուլով,

. Հայտերի ներկայացում – 01.05.2021 - 01.06.2021թ.

. Հարցազրույց – 05.05.2021 – 02.06.2021թ.

. Ինտերակտիվ դասընթաց /ամառային դպրոց/ - 07.06.2021-11.06.2021թ.

. Գիտելիքի ստուգում - 14.06.2021 – 19.06.2021թ.

 1. Հայտերի ներկայացում – 01.05.2021 - 01.06.2021թ.

Ընդունելությանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ձեռագիր լրացնել հայտադիմումը (լրացնում է ծնողը) և հարցաթերթը (լրացնում է սովորողը), սկանավորել և ծննդյան վկայականի ու սոցիալական քարտի լուսապատճենի (սկան) հետ միասին մայիսի 1-ից հունիսի 1-ը ուղարկել heratsihighschool@gmail.com էլ.փոստին՝ որպես վերնագիր նշելով դիմորդի անուն, ազգանուն, հայրանունը։

Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետը 01/06/2021թ. է։ Ավելի ուշ ուղարկված հայտերը կհամարվեն անվավեր։

Թերի լրացված, ոչ ամբողջական կամ նշված ժամկետից ուշ ուղարկված փաստաթղթերի փաթեթները ընդունող հանձնաժողովի կողմից չեն քննարկվի։

 1. Հարցազրույց – 05.05.2021 – 02.06.2021թ.

Հարցազրույցի նպատակն է ճանաչել դիմորդին, պարզել մեր դպրոցում սովորելու նրա ցանկության ու որոշման դրդապատճառները, նրա հետաքրքրությունները, անձնային որակները, շփման և հաղորդակցման հմտությունները՝ հետագա կրթությունը կազմակերպելիս առավել անհատականացված մոտեցում ցույց տալու նպատակով։

Հայտեր ներկայացրած դիմորդներին հարցազրույցի օրվա և ժամի մասին կտեղեկացվի նախապես:

 1. Ինտերակտիվ դասընթաց /ամառային դպրոց/ - 07.06.2021-11.06.2021թ.

Ինտերակտիվ դասընթացների /ամառային դպրոցի/ նպատակը դիմորդներին միմյանց հետ ինտեգրվելու և առաջիկա ուսումնական ստեղծագործական գործընթացին նախապատրաստվելու համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովումն է։

Մասնակցությունը հնարավորություն է տալիս դիմորդներին յուրաքանչյուր օր վաստակելու 3ական կրեդիտային միավոր՝ 1) ըստ մասնակցության, 2) կարգապահության/բարեվարքության և 3) նախաձեռնողականության/ստեղծագործական ակտիվության համար։ Այդ կրեդիտային միավորները գումարվում են գիտելիքի ստուգման միավորներին։

 1. Գիտելիքի ստուգում - 14.06.2021 – 19.06.2021թ.

Յուրաքանչյուր ենթահոսքում նախատեսվում է 3 գրավոր աշխատանք՝ հետևյալ առարկաներից.

Կենսաքիմիական_ենթահոսք

Քննության օր

 1. Քիմիա - կենսաբանություն /թեստ/ 14.06.2021թ.
 2. Մաթեմատիկա - ֆիզիկա /թեստ/ 15.06.2021թ.
 3. Հայոց լեզու /թելադրություն/ 17.06.2021թ.

Տնտեսագիտական_ենթահոսք

 1. Մաթեմատիկա - ֆիզիկա /թեստ/ 16.06.2021թ.
 2. Ռուսաց լեզու – օտար լեզու /թեստ/ 18.06.2021թ.
 3. Հայոց լեզու /թելադրություն/ 19.06.2021թ.

Թեստային առաջադրանքները գնահատվում են 20 միավոր, թելադրությունը՝ 10:

Բոլոր օրերին գիտելիքի ստուգումը կանցկացվի երկու խմբով՝ պահպանելով հակահամաճարակային կանոնները.

1-ին խումբ՝ ժամը 13:00

2-րդ խումբ՝ ժամը 14։30

Բողոքարկումը՝ հունիսի 29-ին՝ ժամը 10:00-14:00:

Ընդունելության փուլերը հաղթահարած դիմորդների ցուցակները կհրապարակվեն հունիսի 28-ին Երևանի №145 հիմնական դպրոցի նախամուտքի մոտ, որի շենքում ժամանակավորապես տեղակայված է ԵՊԲՀ «Հերացի» ավագ դպրոցը (հասցեն՝ Երևան, Հովսեփ Էմի¬նի 8)։

Ընդունելության փուլերը հաղթահարած դիմորդների ծնողները հուլիսի 10-15-ը պետք է դպրոց ներկայացնեն.

 1. Դիմում՝ երեխային դպրոց ընդունելու վերաբերյալ
 2. Երեխայի հիմնական կրթության վկայականը /բնօրինակ/
 3. Ծննդյան վկայականը և սոցիալական քարտը /պատճենը և բնօրինակ/
 4. Բժշկական համապատասխան փաստաթղթեր /26 ձև/
 5. Լուսանկար (3x4) - 2 հատ
 6. Ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի անձը հաստատող փաստաթուղթ /կրկնօրինակ/

Համապատասխան փաստաթղթերի առկայության և կրթական ծառայությունների մատուցման մասին պայմանագրի կնքման արդյունքում դիմորդները կհրամանագրվեն որպես ԵՊԲՀ-ի «Հերացի» ավագ դպրոցի աշակերտներ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել (010) 22-03-60 հեռախոսահամարով։

Հայտադիմումը, հարցաթերթիկը, ինչպես նաև համապատասխան առարկայի թեստերի նմուշ_օրինակները և հարցաշարերը կարող եք ներբեռնել հետևյալ հղումով 

https://wetransfer.com/downloads/4a91cb15d56e16c7d3f51a09db157e8b20210324124024/b1f68a?fbclid=IwAR2iaxKoQmVqGJBV5FswIjmFy0bkGj17Ua8ocoqd0sPljLwdG3hB8MgkvHQ