• Հայ
  • Рус
  • Eng
Դեղագիտական ֆակուլտետի 2020-2021 ուս. տարվա մագիստրատուրայի ավարտական պետական քննական հարցաշարեր

Դեղագիտական քիմիա (ֆայլ 1, ֆայլ 2)

Դեղերի տեխնոլոգիա (ֆայլ 1, ֆայլ 2)

ԴԷԿ (ֆայլ 1, ֆայլ 2ֆայլ 3)

 

Դեղագիտական ֆակուլտետի 2020-2021 ուս. տարվա բակալավրիատի պետական քննական հարցաշարեր

Դեղագործական քիմիա (ֆայլ 1, ֆայլ 2, ֆայլ 3

Դեղերի տեխնոլոգիա (ֆայլ 1, ֆայլ 2, ֆայլ 3)

ԴԷԿ (ֆայլ 1, ֆայլ 2, ֆայլ 3)