• Հայ
  • Рус
  • Eng
ԵՊԲՀ 5 ամբիոնում ակադեմիական անձնակազմի թափուր պաշտոնների մրցութային ընտրության գործընթացի մեկնարկի և պայմանների մասին
03․05․23

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը հայտարարում է ներքոթվարկյալ ամբիոնների ակադեմիական անձնակազմի  թափուր պաշտոնների մրցութային ընտրության գործընթացի մեկնարկի և պայմանների մասին.

Ընդհանուր ուռուցքաբանության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ – 1,0 դրույք

Պրոֆեսոր – 1,0 դրույք

Դոցենտ – 2,0 դրույք 

Ավագ դասախոս – 3,0 դրույք 

Դասախոս – 1,0 դրույք

Ասիստենտ – 2,0 դրույք 

 

Հանրային առողջության և առողջապահության կազմակերպման ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ – 1,0 դրույք 

Պրոֆեսոր – 2,0 դրույք

Դոցենտ – 3,0 դրույք 

Ավագ դասախոս – 2,0 դրույք 

Դասախոս – 4,0 դրույք 

Ասիստենտ – 2,0 դրույք

 

 

Արյունաբանության և մանկական ուռուցքաբանության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ – 1,0 դրույք

Պրոֆեսոր – 1,0 դրույք

Դոցենտ – 2,0 դրույք 

Դասախոս – 2,0 դրույք 

Ասիստենտ – 2,0 դրույք 

 

Վերականգնողական և սպորտային բժշկության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ – 1,0 դրույք

Պրոֆեսոր – 1,0 դրույք

Դոցենտ – 1,0 դրույք

Դասախոս – 1,0 դրույք

Ասիստենտ – 1,0 դրույք

 

Հետբուհական և շարունակական կրթության կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ – 1,0 դրույք

Պրոֆեսոր – 1,0 դրույք

Դոցենտ – 2,0 դրույք

Դասախոս – 1,0 դրույք

Ասիստենտ – 1,0 դրույք

 

Հավակնորդները դիմումները կարող են ներկայացնել սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հետո 15 օրվա ընթացքում` Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Գիտական խորհրդի քարտուղարություն, ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) մրցութային ընտրությանը մասնակցելու մասին դիմում՝ հասցեագրված ԵՊԲՀ ռեկտորին, նշելով մրցութային ընտրությանը մասնակցության ակադեմիական անձնակազմի պաշտոնի տարակարգը, դրույքաչափը.

2) համառոտ ինքնակենսագրություն՝ ժամանակագրական շարադրութ­յամբ.

3) աշխատանքային գրքույկից քաղվածք կամ պատճենը.

4) բարձրագույն կրթության դիպլոմը, ԵՊԲՀ «Ակադեմիական անձնակազմի մասին» կանոնակարգով նախատեսված դեպքում նաև` հետբուհական կրթության դիպլոմը.

5) գիտական աստիճանը հաստատող փաստաթղթերը, եթե ԵՊԲՀ «Ակադեմիական անձնակազմի մասին» կանոնակարգով տվյալ թեկնածուի համար պահանջվում է.

6) երաշխավորություն՝ տրված մրցութային ընտրությանը նախորդող 1 ամսվա ընթացքում, ԵՊԲՀ ֆակուլտետի, համապատասխան ամբիոնի կամ այլ գիտական, կրթական կազմակերպության կամ տվյալ մասնագիտության ոլորտի գիտնականի կողմից, եթե առկա է.

7) «Դասախոսի որակավորման գնահատման» փաստաթուղթը (հաստատված ամբիոնի վարիչի կողմից), եթե առկա է.

8) ԵՊԲՀ Ակադեմիական որակավորման հանձնաժողովի երաշխա­վորութ­յունը, եթե առկա է.

9) գիտական կոչումը հաստատող փաստաթղթի պատճենը և պարգևատրում­ների, մրցանակների, պատվավոր և այլ կոչումների մասին փաստաթղթերի պատճենները, եթե առկա են (կամ հավակնորդը ցանկանում է ներկայացնել).

10) Գիտական հոդվածներ, հետևյալ ձևաչափով՝

  • ամբիոնի վարիչի թեկնածուն պետք է ներկայացնի «Web of Science» շտեմարանի ազդեցության գործոնով կամ ԵԱՏՄ անդամ երկրների (ԲՈԿ-ի կողմից ընդունված պարբերականներում) կամ ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից սահմանված կարգով Հայաստանում տպագրված առնվազն 3 գիտական հոդված.
  • պրոֆեսորի թեկնածուն պետք է ներկայացնի «Web of Science» շտեմարանի ազդեցության գործոնով կամ ԵԱՏՄ անդամ երկրների (ԲՈԿ-ի կողմից ընդունված պարբերականներում) կամ ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից սահմանված կարգով Հայաստանում տպագրված առնվազն 3 գիտական հոդված.
  • դոցենտի թեկնածուն պետք է ներկայացնի «Web of Science» շտեմարանի ազդեցության գործոնով կամ ԵԱՏՄ անդամ երկրների (ԲՈԿ-ի կողմից ընդունված պարբերականներում) կամ ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից սահմանված կարգով Հայաստանում տպագրված առնվազն 2 գիտական հոդված.
  • ավագ դասախոսի թեկնածուն պետք է ներկայացնի «Web of Science» շտեմարանի ազդեցության գործոնով կամ ԵԱՏՄ անդամ երկրների (ԲՈԿ-ի կողմից ընդունված պարբերականներում) կամ ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից սահմանված կարգով Հայաստանում տպագրված առնվազն 1 գիտական հոդված.
  • դասախոսի թեկնածուն պետք է ներկայացնի ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից սահմանված կարգով տպագրված 1 գիտական հոդված կամ թեզիս:

11) անգլերեն և (կամ) ռուսերեն լեզվի իմացությունը հավաստող փաստաթուղթ` «Ակադեմիական անձնակազմի մասին» կանոնակարգով նախատեսված կարգով, որի առկայությունը թեկնածուի համար կդիտարկվի որպես առավելություն:

Մրցույթային գործընթացն իրականացվելու է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի «Ակադեմիական անձնակազմի մասին» կանոնակարգի համաձայն: Մրցույթի այլ պայման­ներին կարելի է ծանոթանալ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Գիտական խորհրդի քարտուղարությունում (ՀՀ, Երևան ք., Կորյունի փ. 2, վարչական մասնաշենք, 3-րդ հարկ, հեռախոս՝ 010-301000, ներքին 2-38, 2-39): 

Նշենք, որ տվյալ հայտարարությունը`հիմք ընդունելով «Ակադեմիական անձնակազմի մասին կանոնակարգը» հրապարակվել է նաև «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթի մայիսի 3-ին լույս տեսած համարում: