• Հայ
  • Рус
  • Eng
ԵՊԲՀ բուժական մասնագիտություններով (վճարովի) կլինիկական օրդինատուրայի կրթության ընդունելություն

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան  պետական բժշկական համալսարանի Մասնագիտական և շարունակական կրթության կենտրոնը հայտարարում է կլինիկական օրդինատուրայի ընդունելություն՝ նշված մասնագիտություններով, «Կլինիկական օրդինատուրայի կանոնակարգով» սահմանված կարգով, հետևյալ պայմաններով. 

 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՕՐԴԻՆԱՏՈՒՐԱՅԻ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՑԱՆԿԸ՝ ԸՍՏ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԱՐՁԱՉԱՓԵՐԻ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

ուսման տևողությունը

(տարին)

գործող տարեկան վարձաչափը՝

ՀՀ  դրամով

ախտաբանական անատոմիա և կլինիկական մորֆոլոգիա

2

250.000

այրվածքաբանություն

2

250.000

թունաբանություն

2

250.000

ֆթիզիատրիա

1

250.000

մանկական ֆթիզիատրիա

1

250.000

համաճարակաբանություն

1

250.000

 

 

 

  մանկաբուժություն

3

500.000

  նեոնատոլոգիա

3

500.000

  մանկական նեֆրոլոգիա

2

500.000

  մանկական ռևմատոլոգիա

2

500.000

  մանկական պուլմոնոլոգիա

2

500.000

  մանկական գաստրոէնթերոլոգիա

2

500.000

  մանկական ալերգոլոգիա և իմունոլոգիա

2

500.000

  մանկական ինֆեկցիոն հիվանդություններ

2,5

500.000

  մանկական անեսթեզիոլոգիա և ռեանիմատոլոգիա

3

500.000

  մանկական հոգեբուժություն

2

500.000

  մանկական վերականգնողական բժշկություն (ռեաբիլիտոլոգիա) 

2

500.000

  մանկական սրտաբանություն

3

500.000

  մանկական էնդոկրինոլոգիա

2

500.000

  մանկական նյարդաբանություն

3

500.000

  մանկական նյարդավիրաբուժություն

4

500.000

  մանկական ակնաբանություն

3

500.000

  մանկական քիթ,կոկորդ,ականջաբանություն

3

500.000

  մանկական վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա

3

500.000

  մանկական վիրաբուժություն

3

500.000

  մանկական գինեկոլոգիա

2

500.000

  մանկական արյունաբանություն և ուռուցքաբանություն

3

500.000

արյունաբանություն

3

500.000

մանրէաբանություն

1

500.000

նարկոլոգիա

1

500.000

վերականգնողական բժշկություն (ռեաբիլիտոլոգիա)

2

500.000

տրանսֆուզիոլոգիա և արյան պաշարում

1

500.000

ֆիզիոթերապիա

2

500.000

 

 

 

անեսթեզիոլոգիա և ռեանիմատոլոգիա

3

600.000

գաստրոէնթերոլոգիա

2

600.000

բժշկական գենետիկա

2

600․000

ընտանեկան բժշկություն

2

600.000

ինֆեկցիոն  հիվանդություններ

2,5

600.000

ալերգոլոգիա և իմունոլոգիա

2

600.000

կլինիկական դեղաբանություն (ֆարմակոլոգիա)

2

600.000

կինեզոթերապիա

1

600.000

հոգեբուժություն

2

600.000

հոգեթերապիա

2

600.000

ներքին բժշկություն

3

600.000

նեֆրոլոգիա

2

600.000

շտապ բուժօգնություն

2

600.000

պուլմոնոլոգիա

2

600.000

ռևմատոլոգիա

2

600.000

ռեֆլեքսաթերապիա

1

600.000

սպորտային բժշկություն

2

600.000

ուռուցքաբանություն   

3

600.000

 

 

 

անոթային վիրաբուժություն

3

750.000

դատաբժշկական փորձաքննություն

2

750.000

էնդոկրինոլոգիա

2

750.000

կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում

1

750.000

կրծքային վիրաբուժություն

3

750.000

մաշկաբանություն և վեներոլոգիա

2

750.000

նյարդաբանություն

3

750.000

նյարդավիրաբուժություն

4

750.000

պրոկտոլոգիա

3

750.000

սրտաբանություն

3

750.000

սեքսապաթոլոգիա

2

750.000

սրտային վիրաբուժություն

4

750.000

 

 

 

ակնաբանություն

3

  850.000

դիմածնոտային վիրաբուժություն

3

850.000

ընդհանուր վիրաբուժություն

3

850.000

պլաստիկ վիրաբուժություն

4

850.000

վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա

3

850.000

ուրոլոգիա

3

850.000

քիթ, կոկորդ, ականջաբանություն

3

850.000

     

ճառագայթային ախտորոշում

2

1.050.000

մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա

4

1.050.000

ԵՊԲՀ   նշված մասնագիտություններով կլինիկական օրդինատուրայի ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ (բնօրինակները սկանավորված) 

  1. Ռեկտորին ուղղված դիմում
  2. Անհատական տվյալների թերթիկ
  3. Դիպլոմ(ներ) (բակալավրի, մագիստրոսի, ինտեգրված անընդհատ կրթության)
  4. Դիպլոմ(ներ)ի հավելվածներ (բակալավրիատ, մագիստրատուրա, ինտեգրված անընդհատ կրթություն)
  5. Անձնագիր և սոց. քարտ (ՀԾՀ տեղեկանք) կամ նույնականացման քարտ՝ 2 (երկու) կողմերը,
  6. Արական սեռի անձինք նաև Զին.գրքույկ (բոլոր էջերը)
  7. 1 լուսանկար 3x4 չափի
  8. Տարեկան ուսման վարձի նվազագույնը 1/10 (մեկ տասներորդ) մասի վճարման անդորրագիրը (միայն ԵՊԲՀ-ի շրջանավարտների համար): Այլ բուհերի շրջանավարտները կվճարեն ընդունելության քննությունը հաջողությամբ հանձնելու պարագայում:

ԵՊԲՀ հիմնադրամի բանկի տվյալներ՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Հ/Հ 11500166513800

ԵՊԲՀ հիմնադրամի բանկի տվյալներ՝ Արդշինբանկ ՓԲԸ, Հ/Հ 2470112113790999

ԵՊԲՀ հիմնադրամի բանկի տվյալներ՝ Արդշինբանկ ՓԲԸ, Աղասյան մասնաճյուղ, Հ/Հ 2474600015113311 

Ի գիտություն այլ բուհերի շրջանավարտների՝

Ընդունելության քննության հարցաշարերը տեղադրված են ԵՊԲՀ-ի ysmu.am կայքում՝ հետևյալ հղումով.

Համահարթեցման սկզբունքով կկատարվի գիտելիքների բանավոր ստուգում: Հարցատոմսում ներառված կլինեն երեք հարցեր՝ յուրաքանչյուր մասնագիտական առարկայից 1-ական հարց:

Ընդունելության քննության անցկացման տեղի և ժամկետների վերաբերյալ  կտեղեկացվեք լրացուցիչ: 

Փաստաթղթերը  կարող եք ներկայացնել  19.01.2021թ. մինչև 19.02.2021թ.,  առցանց՝ admissions.postgraduate.gm@ysmu.am   էլեկտրոնային հասցեով կամ ԵՊԲՀ-ի վարչական մասնաշենք, 3 հարկ, Մասնագիտական և շարունակական կրթության կենտրոն։

Հրամանագրվելուց հետո, պայմանագրի կնքման պահին պետք է ներկայացնել վերը թվարկված փաստաթղթերի պատճեները և 4 (չորս) լուսանկար (անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկի 3-ից 8-րդ կետեր):

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով +37411 621 000, ներքին՝  429, 365: