• Հայ
  • Рус
  • Eng
ԵՊԲՀ ստոմատոլոգիական և դեղագիտական մասնագիտություններով /վճարովի/ կլինիկական օրդինատուրայի կրթության ընդունելություն

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան  պետական բժշկական համալսարանի  Մասնագիտական և շարունակական կրթության կենտրոնում հայտարարվում է կլինիկական օրդինատուրայի ընդունելություն՝ նշված մասնագիտություններով, «Կլինիկական օրդինատուրայի կանոնակարգով» սահմանված կարգով, հետևյալ պայմաններով.

 Ստոմատոլոգիական մասնագիտություններ

 

Մասնագիտությունը

Տևողությունը՝ տարիներով

Ուսման տարեկան վարձաչափը՝ ՀՀ դրամով

Շարունակելի մասնագիտության ժամկետը 2019 թվականից հետո կլին.օրդինատուրան ավարտածների համար

1

Ընտանեկան ստոմատոլոգիա

1,5

1 050 000

Թերապևտիկ, օրթոպեդիկ, վիրաբուժական ստոմատոլոգիա - 1,5 տարի, օրթոդոնտիա- 2 տարի

2

Մանկական ստոմատոլոգիա

2

500 000

 

3

Դիմածնոտային վիրաբուժություն

3

850 000

 

 

Դեղագիտական մասնագիտություններ

 

Մասնագիտությունը

Տևողությունը՝ տարիներով

Ուսման տարեկան վարձաչափը՝ ՀՀ դրամով

1

Դեղագործության կազմակերպում

1

600 000

2

Դեղանյութերի տեխնոլոգիա

1

600 000

3

Դեղագործական քիմիա 

1

600 000

4

Կլինիկական ֆարմացիա 

2

600 000

 

 ԵՊԲՀ   նշված մասնագիտություններով կլինիկական օրդինատուրայի ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ /բնօրինակները սկանավորված/ 

  1. Ռեկտորին ուղղված դիմում
  2. Անհատական տվյալների թերթիկ
  3. Դիպլոմ/ներ/ (բակալավրի, մագիստրոսի, ինտեգրված անընդհատ կրթության)
  4. Դիպլոմ/ներ/ի հավելվածներ (բակալավրիատ, մագիստրատուրա, ինտեգրված անընդհատ կրթություն)
  5. Անձնագիր և սոց. քարտ /ՀԾՀ տեղեկանք/ կամ նույնականացման քարտ՝ 2 /երկու/ կողմերը,
  6. Արական սեռի անձինք նաև Զին.գրքույկ (բոլոր էջերը)
  7. 1 լուսանկար 3x4 չափի
  8. Տարեկան ուսման վարձի նվազագույնը 1/10 /մեկ տասներորդ/ մասի վճարման անդորրագիրը (միայն ԵՊԲՀ-ի շրջանավարտների համար): Այլ բուհերի շրջանավարտները կվճարեն ընդունելության քննությունը հաջողությամբ հանձնելուց պարագայում:

ԵՊԲՀ հիմնադրամի բանկի տվյալներ՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Հ/Հ 11500166513800

ԵՊԲՀ հիմնադրամի բանկի տվյալներ՝ Արդշինբանկ ՓԲԸ, Հ/Հ 2470112113790999

ԵՊԲՀ հիմնադրամի բանկի տվյալներ՝ Արդշինբանկ ՓԲԸ , Աղասյան մասնաճյուղ, Հ/Հ 2474600015113311

 Ի գիտություն այլ բուհերի շրջանավարտների՝

Ընդունելության քննության հարցաշարերը տեղադրված են ԵՊԲՀ-ի ysmu.am կայքում՝ հետևյալ հղումով.

Համահարթեցման սկզբունքով կկատարվի գիտելիքների բանավոր ստուգում: Հարցատոմսում ներառված կլինեն երեք հարցեր՝ յուրաքանչյուր մասնագիտական առարկայից 1-ական հարց:

Ընդունելության քննության անցկացման տեղի և ժամկետների վերաբերյալ  կտեղեկացվեք լրացուցիչ: 

Փաստաթղթերը  կարող եք ներկայացնել 19.01.2021թ. մինչև 19.02.2021թ.,  առցանց՝ admissions.postgraduate.stom-pharm@ysmu.am  էլեկտրոնային հասցեով կամ ԵՊԲՀ-ի Վարչական մասնաշենք, 3 հարկ, Մասնագիտական և շարունակական կրթության կետրոն։

Հրամանագրվելուց հետո, պայմանագրի կնքման պահին պետք է ներկայացնել վերը թվարկված փաստաթղթերի պատճեները և 4 /չորս/ լուսանկար /անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկի 3-ից 8-րդ կետեր/:

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներին. +37411 621 000, ներքին՝ 365, 366: