• Հայ
  • Рус
  • Eng
Հայտարարություն

 16.09.2021 

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 8-ի թիվ 1448-Ն որոշման 9-րդ կետով և հիմք ընդունելով «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կանոնադրության 25-րդ կետը՝ համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմից հոգաբարձուների խորհրդի անդամության թեկնածուներ առաջադրելու նպատակով, համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներին առաջարկվում է սահմանված կարգով համալսարանի գիտական խորհրդի քարտուղարին ներկայացնել թեկնածություններ:

Թեկնածությունների ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թվականի սեպտեմբերի 21-ը, ժամը  15:00-ն: