• Հայ
  • Рус
  • Eng
2017-2018 ուս. տարվա ավարտական պետական քննական հարցաշարեր

Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ

VI կուրս

VII կուրս


Ստոմատոլոգիական  ֆակուլտետ


Դեղագիտության ֆակուլտետ

 

 

 


 Ռազմաբժշկական ֆակուլտետ 

 

 


 Օտարերկրացիների ուսուցման դեկանատ