• Հայ
  • Рус
  • Eng

Անգիոնևրոլոգիայի ամբիոն

Պատմություն

Հիմնադրվել է 2011թ.-ին:

Անգիոնևրոլոգիայի ամբիոնը 2004-2011թթ.-ին գործել է ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Ս.Ք. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտի կազմում: Ամբիոնի վարիչն է նյարդաբան, պրոֆեսոր Հենրի Բակունցը: Նա Նյարդաբանների համաշխարհային ֆեդերացիայի (WFN), «Stroke» համաշխարհային կազմակերպության (WSO), Նյարդաբանական գիտությունների եվրոպական ֆեդերացիայի (EFNS) անդամ է,1977թ.-ից՝ Հայաստանում անգիոնևրոլոգիական ծառայության ղեկավարը: 

Պատմություն

Հիմնադրվել է 2011թ.-ին:

Անգիոնևրոլոգիայի ամբիոնը 2004-2011թթ.-ին գործել է ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Ս.Ք. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտի կազմում: Ամբիոնի վարիչն է նյարդաբան, պրոֆեսոր Հենրի Բակունցը: Նա Նյարդաբանների համաշխարհային ֆեդերացիայի (WFN), «Stroke» համաշխարհային կազմակերպության (WSO), Նյարդաբանական գիտությունների եվրոպական ֆեդերացիայի (EFNS) անդամ է,1977թ.-ից՝ Հայաստանում անգիոնևրոլոգիական ծառայության ղեկավարը: Նրա ղեկավարությամբ հանրապետությունում առաջին անգամ ստեղծվել է անգիոնևրոլոգիայի կլինիկա` նեյրոռեանիմացիոն ծառայությամբ և նեյրոդետոքսիկացիայի բաժանմունքով: Առողջապահության և ժամանակակից բժշկության ոլորտում մեծ ներդրման համար ընտրվել է Միջազգային կենսագրական կենտրոնի անդամ (IBC, Cambridge, England):
2004թ.-ին ՀՀ ԱՆ առողջապահության ազգային ինստիտում կազմավորված անգիոնևրոլոգիայի ամբիոնը ևս ստեղծման օրվանից մինչ ԵՊԲՀ տեղափոխվելը ղեկավարել է պրոֆեսոր Բակունցը:

Կարդալ ավելին
Փակել

Ուսուցում

Տարվա ընթացքում բժիշկների վերապատրաստման համար ամբիոնում անցկացվում են ինը շաբաթական և 2 յոթ շաբաթական ցիկլեր` հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով: Ցիկլերի հիմնական թեմաներն են`
• «Ուղեղային արյան շրջանառության կարգավորումը և ուղեղանոթային շրջանառության մեխանիզմները»,
• «Իշեմիկ ինսուլտ: Կլինիկան, ախտորոշումը և բուժումը»,
• «Հեմորագիկ ինսուլտ»,
• «Դիսցիրկուլյատոր, մետաբոլիկ էնցեֆալոպաթիաներ. կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը»:
Ցիկլերը սկսվում և ավարտվում են վերապատրաստվողների թեստավորմամբ՝ ամբիոնում մշակված և պարբերաբար թարմացվող թեստերով: Ցիկլերի ընթացքում կուրսանտներն անցնում են ինչպես տեսական վերապատրաստում` դասախոսություններ, թեստեր, սեմինարներ, կլինիկական հետաքրքիր դեպքերի քննարկումներ, այնպս էլ ակտիվորեն զբաղվում են գործնական աշխատանքով` հիվանդների զննում և վարում:
Հետբուհական և շարունակական կրթության հաստատված ծրագրերով ամբիոնում անցկացվում է կլինիկական օրդինատորների ուսուցում` նյարդաբանություն մասնագիտությամբ: Ներկայումս ամբիոնում սովորում է 9 կլինիկական օրդինատոր։ Ակտիվորեն մասնակցելով ամբիոնի պրակտիկ գործունեությանը` նրանք վարում են հիվանդներ, իրականացնում են հերթապահություններ` ինքնուրույն կամ հիմնական օրդինատորի հետ, մասնակցում են համայցերին և հիվանդների զննմանը: Յուրաքանչյուր շաբաթվա վերջում անց են կացվում գիտաժողովներ` հետաքրքիր դեպքերի քննարկմամբ, ինչպես նաև կլինիկական օրդինատորների զեկույցներ`տարբեր թեմաներով:
Ամբիոնի կլինիկական բազաներն են «Նաիրի» ԲԿ-ի անգիոնևրոլոգիայի և «Էրեբունի» ԲԿ նյարդաբանության կլինիկաները:

Գիտահետազոտական աշխատանքներ
Ամբիոնի գործունեության հիմնական ուղղությունն է ուղեղային արյան շրջանառության ախտորոշման, կանխարգելման և բուժման ռացիոնալ մեթոդների կիրառումը ուղեղում պաթոլոգիկ պրոցեսի զարգացման տարբեր փուլերում:
2004 թ.-ից մինչ այժմ ամբիոնում պաշտպանվել է 2 թեկնածուական ատենախոսություն`
• «Շրջանառող իմունային համալիրները և կոմպլեմենտի համակարգը սուր ուղեղանոթային պաթոլոգիայի ժամանակ»,
• «Ուղեղային ինսուլտի կլինիկահամաճարակաբանային բնութագիրը Հայաստանում» թեմաներով:
Ամբիոնում իրականացված գիտահետազոտական աշխատանքներն իրենց արտացոլումն են գտել 30-ից ավելի հոդվածներում և թեզերում, որոնք հրատարակվել են ինչպես հայրենական, այնպես էլ արտասահմանյան գիտաբժշկական ամսագրերում և գիտաժողովների, վեհաժողովների, ֆորումների գիտական նյութերի ժողովածուներում:
Ամբիոնում կատարվել է գիտահետազոտական աշխատանք «Ինսուլտի կանխարգելման, ախտորոշման և բուժման նոր մեթոդների մշակում և ռիսկի գործոնների հայտնաբերում» թեմայով, որը ֆինանսավորվել է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից:

Ամբիոնում հրատարակվել են`
• «Ուղեղային ինսուլտ» ուսումնական ձեռնարկը (անոթավորման առանձնահատկությունները, անոթների կառուցվածքը, ուղեղային արյան շրջանառության կարգավորման մեխանիզմները),
• «Ուղեղային ինսուլտի ռեգիստրը Հայաստանում» մեթոդական ձեռնարկը:
Բացի այդ, 2011թ.-ին ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Հ. Բակունցի կողմից Մոսկվայում հրատարակվել է «Ցերեբրալ ինսուլտի էնդոգեն գործոնները» մենագրությունը, որն ամբիոնում անցկացված բազմամյա գիտահետազոտական աշխատանքների ամփոփման արդյունքն է: Մենագրությունը նախատեսված է նյարդաբանների, սրտաբանների, էնդոկրինոլոգների, նեյրոռեանիմատոլոգների, ռեաբիլիտոլոգների, թերապևտների, մոլեկուլյար կենսաբանության և իմունաբանության ոլորտի մասնագետների համար:
Ներկայումս ամբիոնում հրատարակման է պատրաստվում «Ուղեղի անոթային հիվանդությունների ախտորոշման գերձայնային մեթոդները» թեմայով ուսումնական ձեռնարկը, աշխատանքներ են տարվում դոկտորական 2 ատենախոսությունների վրա:

Համագործակցություն

Ամբիոնը սերտորեն համագործակցում է`
• ՌԴ առողջապահության և սոցզարգացման նախարարության Ն.Ի. Պիրոգովի անվան ռուսական ազգային հետազոտական բժշկական համալսարանի նևրոլոգիայի և նեյրովիրաբուժության, ինչպես նաև ֆունդամենտալ և կլինիկական նևրոլոգիայի ամբիոնների,
• ՌԴ Ինսուլտի գիտահետազոտական ինստիտուտի,
• Գերմանիայի Գրեյֆսվայլդի համալսարանի նևրոլոգիայի կլինիկայի,
• Ինսբրուկի բժշկական համալսարանի Նյարդաբանության ամբիոնի (Ինսբրուկ, Ավստրիա),
• Charles University նյարդաբանության ամբիոնի (Պրագա, Չեխիայի Հանրապետություն) հետ:

Ամբիոնի աշխատակազմ

Բակունց Հենրի Հովսեփի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր
Սիլվանյան Գայանե Հրաչի բ.գ.թ., ասիստենտ
Եղյան Լիաննա Կարենի բ.գ.թ., ասիստենտ
Լոքյան Արսեն Բաղդասարի բ.գ.թ., ասիստենտ
Ամրոյան Հասմիկ Ռաֆայելի ասիստենտ
Թավադյան Զարուհի Դմիտրիի ասիստենտ

Աշխատակազմ