• Հայ
  • Рус
  • Eng

ԵՊԲՀ ուսանողական հանրակացարանի բուժկետ

ԵՊԲՀ ուսանողական հանրակացարանի բուժկետը կազմավորվել է 2006թ.-ին: Ներկայումս այն սպասարկում է 660 հայ և օտարերկրյա ուսանողների:
Բուժկետի առաջնահերթ խնդիրն է հանդիսանում առաջին բուժօգնության կազմակերպումը: Ստացիոնար բուժման կամ նեղ մասնագիտական խորհրդատվության անհրաժեշտության դեպքում բուժկետի մասնագետները կազմակերպում են ուսանողների ուղեգրումը համապատասխան բժշկական հատատություններ` հետագա հետազոտման և բուժման համար, հոսպիտալացումից հետո ապահովում են հիվանդների ամբուլատոր հսկողությունը: 

ԵՊԲՀ ուսանողական հանրակացարանի բուժկետը կազմավորվել է 2006թ.-ին: Ներկայումս այն սպասարկում է 660 հայ և օտարերկրյա ուսանողների:
Բուժկետի առաջնահերթ խնդիրն է հանդիսանում առաջին բուժօգնության կազմակերպումը: Ստացիոնար բուժման կամ նեղ մասնագիտական խորհրդատվության անհրաժեշտության դեպքում բուժկետի մասնագետները կազմակերպում են ուսանողների ուղեգրումը համապատասխան բժշկական հատատություններ` հետագա հետազոտման և բուժման համար, հոսպիտալացումից հետո ապահովում են հիվանդների ամբուլատոր հսկողությունը:
Բուժկետը վերահսկում է նաև հանրակացարանի սանիտարական և հիգիենիկ պայմանները, կազմակերպում է ներօջախային հակահամաճարակային միջոցառումներ:

Կարդալ ավելին
Փակել

Բուժկետի ղեկավար՝ բ.գ.թ. Աստղիկ Հայկի Տեր-Վարդանյան

Բժիշկներ՝ բ.գ.թ. Աստղիկ Հայկի Տեր-Վարդանյան
Գևորգ Աշոտի Գասպարյան
Աստղիկ Ռոբերտի Մխիթարյան
Ռոբերտ Ռուբենի Կավկասյան
Բուժքույրեր՝ Սվետիկ Ռոբերտի Բաղդասարյան
Վարդիթեր Սասունի Մարտիրոսյան
Նելլի Արարատի Համբարյան
Արմինե Մերուժանի Հովհաննիսյան
Լիլիթ Հարությունի Միրզոյան
Նարինե Խաչատուրի Բաբայան