• Հայ
  • Рус
  • Eng

Համալսարանական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա թիվ 1

Ղեկավար՝ Համբարձումյան Սոնա Գագիկի  բ.գ.թ, դոցենտ

Համալսարանական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկան գործում է 1995թ.-ից, հանդիսանում է ԵՊԲՀ-ի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի կլինիկական բազա: Կլինիկայի և ամբիոնի աշխատակիցները պարբերաբար մեթոդական օգնություն են ցուցաբերում հանրապետության շրջանների բժիշկներին: 

Թերապևտիկ ստոմատոլոգիական ընդունելության ժամանակ իրականացվում են բարդ դեպքերի էնդոդոնտիկ բուժում, ատամնալեցավորում և վերականգնում, ատամնաշարերի վերականգնում, պարոդոնտի հիվանդությունների կոնսերվատիվ բուժում և այլն: 

Վիրաբուժական ծառայությունները, բացի ատամների հեռացումից, իրենց մեջ ներառում են նաև այնպիսի միջամտություններ ինչպիսիք են` ցիստոտոմիան, ցիստէկտոմիան, էկզոստոզների հեռացում, իմպլանտոլոգիա, պարոդոնտալ վիրաբուժություն և այլն: 

Օրթոպեդիկ բաժանմունքում կատարվում է ժամանակակից պրոթեզավորում, մետաղական կերամիկական, ինչպես նաև ոչ մետաղական կերամիկական պսակների պատրաստում: 

Մանկական ստոմատոլոգիան ներառում է` կաթնատամների լեցավորում, պարզ հեռացումներ և բերանի խոռոչի փոքր վիրաբուժական միջամտություններ, ժամանակավոր պսակներ, ատամնանստվածքների հեռացում, կաթնատամների և մշտական ատամների էնդոդոնտիկ բուժում, կարիես կոնտրոլ: 

Օրթոդոնտիկ ծառայությունների մեջ մտնում են` շարժական և «անտեսանելի» ապարատների, տարբեր բրեկետ համակարգերի պատրաստում: 



 

Ղեկավար՝ Համբարձումյան Սոնա Գագիկի  բ.գ.թ, դոցենտ

Համալսարանական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկան գործում է 1995թ.-ից, հանդիսանում է ԵՊԲՀ-ի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի կլինիկական բազա: Կլինիկայի և ամբիոնի աշխատակիցները պարբերաբար մեթոդական օգնություն են ցուցաբերում հանրապետության շրջանների բժիշկներին: 

Թերապևտիկ ստոմատոլոգիական ընդունելության ժամանակ իրականացվում են բարդ դեպքերի էնդոդոնտիկ բուժում, ատամնալեցավորում և վերականգնում, ատամնաշարերի վերականգնում, պարոդոնտի հիվանդությունների կոնսերվատիվ բուժում և այլն: 

Վիրաբուժական ծառայությունները, բացի ատամների հեռացումից, իրենց մեջ ներառում են նաև այնպիսի միջամտություններ ինչպիսիք են` ցիստոտոմիան, ցիստէկտոմիան, էկզոստոզների հեռացում, իմպլանտոլոգիա, պարոդոնտալ վիրաբուժություն և այլն: 

Օրթոպեդիկ բաժանմունքում կատարվում է ժամանակակից պրոթեզավորում, մետաղական կերամիկական, ինչպես նաև ոչ մետաղական կերամիկական պսակների պատրաստում: 

Մանկական ստոմատոլոգիան ներառում է` կաթնատամների լեցավորում, պարզ հեռացումներ և բերանի խոռոչի փոքր վիրաբուժական միջամտություններ, ժամանակավոր պսակներ, ատամնանստվածքների հեռացում, կաթնատամների և մշտական ատամների էնդոդոնտիկ բուժում, կարիես կոնտրոլ: 

Օրթոդոնտիկ ծառայությունների մեջ մտնում են` շարժական և «անտեսանելի» ապարատների, տարբեր բրեկետ համակարգերի պատրաստում: 

 

Կարդալ ավելին
Փակել

Անձնակազմ

Համբարձումյան Սոնա Գագիկի

պոլիկլինիկայի ղեկավար, բ.գ.թ., դոցենտ

Խեչոյան Տարոն Յուրայի

վիրաբույժ-ստոմատոլոգ

Պապյան Լիլիթ Արթուրի

բժիշկ-ստոմատոլոգ

Առաքելյան Սյուզաննա Արամի

բժիշկ-ստոմատոլոգ

Հովհաննիսյան Մարուսյա Կամոյի

բժիշկ-ստոմատոլոգ

Գալստյան Անուշ Արկադիայի

բժիշկ-ստոմատոլոգ

Հովհաննիսյան Մարինե Կամոյի

բժիշկ-ստոմատոլոգ

Չիվչյան Գայանե Ալեքսեյի

բժիշկ-ստոմատոլոգ

Նարինյան Արմեն Գեորգիի

օրթոպեդ-ստոմատոլոգ

Բալաբանյան Արմեն Վարդգեսի

ընտանեկան ստոմատոլոգ

Գևորգյան Արսեն Աշոտի

ընտանեկան ստոմատոլոգ

Գևորգյան Աստղիկ Կարապետի

ընտանեկան ստոմատոլոգ

Թութունջյան Գրիգոր Կարապետի

ընտանեկան ստոմատոլոգ

Ղասաբօղլյան Գուրգեն Էդվարդի

ընտանեկան ստոմատոլոգ