• Հայ
  • Рус
  • Eng


Ավագյան Ս. Ա., Զիլֆյան Ա. Վ., Երամյան Դ.Գ., Ներսիսյան Ս.Ս., Ավագյան Տ.Ս.
ՊՈՒՏՐԵՍՑԻՆԻ ԴԵՐԸ ՍՐՏԻ ԲԱՐՁՐ ԿԾԿՈՂԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐՈՒՄ
pdf