• Հայ
  • Рус
  • Eng


Ղազարյան Ռ.Կ. Սահակյան Լ.Ա., Թովմասյան Ա.Գ., Մովսիսյան Լ.Դ., Համբարձումյան Ա.Ձ.
Նոր հակամանրէային միջոցներ բնական և սինթետիկ ծագման մետաղապորֆիրինների հիմքով
pdf
Տեր-Պողոսյան Հ.Յու., Նալբանդյան Մ.Ս., Ղազարյան Է.Ռ., Մկրտչյան Գ.Ա.
Նորմոգնատիկ օկլյուզիայով երեխաների կիսադեմերի բնութագիրը
pdf
Սահակյան Ն.Ժ., Պետրոսյան Մ.Թ., Վոլոդին Վ.Վ., Վոլոդինա Ս.Օ., Աղաջանյան Ջ.Ա., Պոպով Յու.Գ.
Ajuga genevensis L.-ի մեկուսացված կոիլտոիրան` որպես կենսաբանական ակտիվ նյութերի պոտենցիալ աղբյուր
pdf
Յաղջյան Գ.Վ., Կանայան Ա.Ս., Մխիթարյան Ա.Գ., Սանամյան Ա.Վ.
Երիտասարդ կնոջ մոտ հետվիրահատական որովայնապատի էնդոմետրիոզը
pdf