• Հայ
  • Рус
  • Eng


Գամբարով Ս.Ս., Հակոբյան Ա.Վ., Կծոյան Ա.Լ., Զախարյան Ա.Ս.
Հակաբորբոքային պատասխան. Նեյրոէնդոկրինիմունային փոխազդեցություն
Գասպարյան Գ.Հ., Գրիգորյան Ռ.Մ., Սարգսյան Ն.Կ., Բաբայան Ն.Ս., Պողոսյան Դ.Ա., Հովհաննիսյան Գ.Գ., Հարությունյան Ռ.Մ.
Այլընտրանքային in vitro թունաբանություն ներկա վիճակը և զարգացման հեռանկարները Հայաստանում
Երեխայի քունքոսկորի ոսկրախտ (օստեոմիելիտ)
Պողոսյան Շ.Մ.