• Հայ
  • Рус
  • Eng


Քյալյան Գ.Պ., Զիլֆյան Ա.Վ., Ավագյան Ս.Ա­., Զարգարյան Ա.Լ., Բարոյան Կ.Մ., Սուքիասյան Լ.Մ., Կիրակոսյան Գ.Վ., Սահակյան Ն.Ժ.
ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԶՈՖԻԼՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ՄԵԼԱՏՈՆԻՆԻ ԴԵՐԸ ՄԻԿՐՈՀԵՄՈՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵՋ
pdf