• Հայ
  • Рус
  • Eng


Հարությունյան Ս.Ա., Բաղդասարյան Ն.Գ., Դավթյան Ա.Ռ., Բաղդասարյան Վ.Ս., Առուստամյան Մ.Ա. ՄՈՒԿՈՎԻՍՑԻԴՈԶՈՎ
ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻՆ ԲՆՈՐՈՇ «ՈՒՏԵԼՈՒ ՇԵՂՎԱԾ ՎԱՐՔԱԳԻԾԸ» ԵՎ ԴՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԿԱՊՆ ԱՐՅԱՆ ՄԵՋ ԱՄՈՆԻԱԿԻ ԲԱՐՁՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՀԵՏ
pdf
Դալլաքյան Դ.Ն., Դալլաքյան Ն.Հ., Կարապետյան Ա.Ռ., Գևորգյան Ա.Լ.
ԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԻ ԱՏՐԵԶԻԱՅՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԵՏՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՄ
pdf
Դալլաքյան Ն.Հ., Կարապետյան Ա.Ռ., Դալլաքյան Դ.Ն., Գևորգյան Ա.Լ.
ՏԱՐԲԵՐ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԹՈՐԱԿՈՍԿՈՊԻԿ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՊԵԿՏՈՐԸ
pdf
Հարությունյան Ս.Ա., Պողոսյան Կ.Պ., Սարիբեկյան Կ.Ս., Ղազարյան Ա.Է.
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԳՈՐԾԵԼԱԿԵՐՊԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՂ ՀԱՍԱԿԻ ԵՐԵԽԱ­ՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՎՐԱ
pdf
Վարդանյան Ք.Կ., Ղազարյան Գ.Ա., Դանիելյան Ա.Ա., Հայրապետյան Ա.Ա., Նարիմանյան Մ.Զ.
ՀԻՎԱՆԱԴԱՆՈՑՆԵՐԻ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ԲՈՒԺՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀՈԳԵՀՈՒԶԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՎՐԱ
pdf
Խալաջի Ն., Համբարձումյան Լ.Է., Մանուկյան Լ.Փ., Չավուշյան Ե.Ա., Ալոյան Մ.Լ., Սարգսյան Ջ.Ս., Սարգսյան Վ.Հ.
ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ ԼԱԲԻՐԻՆԹԷՔԹՈՄԻԱՅԻՑ ՀԵՏՈ ՎԵՍՏԻԲՈՒԼԱՅԻՆ ԿՈՄՊԵՆՍԱՑԻԱՆ ԿՈԲՐԱՅԻ ԹՈՒՅՆԻ ԵՎ ՈՐՈՇ ՆՅԱՐԴԱՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ
pdf
Ավագյան Լ.Ա., Բադալյան Գ.Ռ., Հարությունյան Ա.Վ., Անդրիասյան Լ.Հ.
ԲԵՐԱՆԱՅԻՆ ՀԵՂՈՒԿԻ ԲՅՈՒՐԵՂԱԳՈՅԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԽՈՂՆԵՐԻ ՄՈՏ
pdf