• Հայ
  • Рус
  • Eng


Թորգոմյան Ա.Լ, Խուդավերդյան Ա.Դ., Սարոյան Մ.Յու., Ղամբարյան Հ.Կ., Խուդավերդյան Դ.Ն.
ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՊՐԵՆԱՏԱԼ ՍԹՐԵՍԸ ՈՐՊԵՍ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՎՆԱՍՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ
pdf
Գորդաձե Ն.Գ., Կակաբաձե Մ.Շ., Քավթիաշվիլի Ք.Գ., Քիրվալիձե Ի.Գ., Կորդզաիա Մ.Է., Սիխարուլիձե Ի.Տ.
ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՈՒՌՈՒՑՔԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԵՎ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
pdf