• Հայ
  • Рус
  • Eng


Սիդարչուկ Լ.Պ., Գաբորեց Ի.Յու., Սիդարչուկ Ա.Ր., Ուրսուլյակ Յու.Վ., Սոկոլենկո Ա.Ա., Իվաշչուկ Ս.Ի., Բիրյուկ Ի.Գ., Կոստենկո Վ.Վ.
ACE (I/D) ԵՎ eNOS ՊՈԼԻՄՈՐՖ ՀԱՄԱՏԵՂ ԳԵՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐՏԵՐԻԱԼ ՀԻՊԵՐՏԵՆԶԻԱՅՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ ՍՐՏԱՄԿԱՆԻ ՁԱԽ ՓՈՐՈՔԻ ՀԻՊԵՐՏՐՈՖԻԱՅԻ ՄՈԼԵԿՈՒԼՅԱՐ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵՋ
pdf