• Հայ
  • Рус
  • Eng

Նոր հայկական բժշկական հանդես

Հատոր 7, No. 4, 2013

Մալայան Ա.Ս., Շաքարյան Ա.Ա., Օհանեսյան Ռ.O., Եղիազարյան Ն.Բ.
նամակներ
pdf


Սարգսյան Ի.Ս. ԱՄԲԼԻՕՊԻԱՅՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ ՊԼԵՕՊՏԻԿ ԲՈՒԺՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ
ԱՄԲԼԻՕՊԻԱՅՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ ՊԼԵՕՊՏԻԿ ԲՈՒԺՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ
pdf
Մալայան Ա.Ս., Հովակիմյան Ա.Վ., Մարտիրոսյան Ս.Ս.
ՖՈՒՔՍԻ ՈՒՎԵԱԼ ՍԻՆԴՐՈՄԻ ԶՈՒԳԱԿՑՈՒՄԸ ԲԵԽՉԵՏԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
pdf