• Հայ
  • Рус
  • Eng


Խուդավերդյան Ա.Յու, Ենգիբարյան Ա.Ա., Վարդանյան Շ.Ա., Մաթևոսյան Հ.Շ., Կարալյան Զ.Ա.
ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՆԷԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ (բրոնզե և երկաթե դարաշրջանների նյութերի հիման վրա)
pdf
Գեմիլյան Մ.Բ., Գևորգյան Ն.Հ., Հակոբյան Գ.Ս.
ԼՅԱՐԴԻ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ. ԱՂԻՔԱՅԻՆ ՊԱՏՆԵՇԻ ԴԵՐԸ
pdf
Հարությունյան Հ.Ա., Սահակյան Գ.Վ., Պողոսյան Գ.Ա., Սողոմոնյան Ա.Ն., Արծրունի Գ.Գ.
ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ՈՒ ՃԱՐՊԵՐԻ ՕՔՍԻԴԱՑՄԱՆ ՍԵՌԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
pdf
Սաթիբալդիեվա Ա., Կարաբաեվ Բ., Մերկ Գ., Վեսել-Էլերման Ս., Օսմոնովա Ա., Նազարեթյան Մ.
ԱՆՎՏԱՆԳ ԵՎ ՈՐԱԿՅԱԼ ԴՈՆՈՐԱԿԱՆ ԱՐՅՈՒՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ
pdf