• Հայ
  • Рус
  • Eng


Ռոմոդանովսկի Պ.Օ., Մանին Ա.Ի. Բարինով Ե.Ք., Բիշարյան Մ.Ս., Խաչատրյան Փ.Ս.
Անձի նույնականացման ժամանակակից հնարավորությունները դատական ստոմատոլոգիայում
pdf
Տատինցյան Վ.Գ., Տատինցյան Լ.Վ., Վերլինսկիյ Ս.Վ.
Քունքստործնոտային հոդի լարվածա-դեֆորմացված վիճակի հետազոտում
pdf